สินค้า Similar Products
Lime Engineering ปูนไลม (Lime)

Lime Engineering ปูนไลม (Lime)

Cimprogetti can process all phases of a lime project, from the feasibility study to commissioning of the plant on the basis of the end-user’s needs and requirements, in order to guarantee performing, reliable and user-friendly plants. Thanks to the advanced technologies available, our experienced team can develop a tailor-made solution for you.
 
อ่านเพิ่มเติม
Twin shaft regenerative lime kilns

Twin shaft regenerative lime kilns

The Twin Shaft Regenerative (TSR) kiln family consists of two main groups: Direct Crossover featuring a single channel placed between the shafts, Radial Crossover featuring circular channels around the shafts which are then connected in the central part. ปูนสุก (Quicklime: CaO)
 
อ่านเพิ่มเติม
Hydration plant ปูนขาว (Hydrated lime: Ca(OH)2)

Hydration plant ปูนขาว (Hydrated lime: Ca(OH)2)

Hydrated lime is the second most important product of the lime industry and modern industrial applications developed in the 20th century require many different qualities of lime, to be manufactured under strictly controlled conditions. In particular relatively new industrial uses, such as FGD, have required new product characteristics, from enhanced average fineness, to higher surface area and pore volume. This has led to the needs to evolve and partly redesign hydration equipment and their ancillary components in order to meet the product quality demands on the one hand, and the emissions standards on the other.
 
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียด
สำหรับติดต่อ

898/7 ชั้น 6 อาคารสหวิริยาซิตี้ 2
ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
(662) 682-5468 - 70
(662) 682-5473
ฝ่ายประชาสัมพันธ์: dapco@dapco.co.th

 

Call center

+662 682 5468 - 70

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00


Copyrighted 2016. D. A. P. Co., Ltd. All Rights Reserved.