อุปกรณ์ลำเลียงแบบสายพาน

อุปกรณ์ลำเลียงแบบสายพาน

Belt conveyors are used for horizontal or raising conveying of various bulk materials. Our belt conveyors are designed with modular construction system. We also offer customised special designed belt conveyors, e.g. reversible belt conveyors.

รายละเอียด แกลอรี่
รายละเอียด

Belt conveyors are used for horizontal or raising conveying of various bulk materials. Our belt conveyors are designed with modular construction system. We also offer customised special designed belt conveyors, e.g. reversible belt conveyors.

Main Features

- robust, long lifetime

- coated or galvanised design

- customised solutions

แกลอรี่

รายละเอียด
สำหรับติดต่อ

898/7 ชั้น 6 อาคารสหวิริยาซิตี้ 2
ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
(662) 682-5468 - 70
(662) 682-5473
ฝ่ายประชาสัมพันธ์: dapco@dapco.co.th

 

Call center

+662 682 5468 - 70

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00


Copyrighted 2016. D. A. P. Co., Ltd. All Rights Reserved.