โซ่ลำเลียง

โซ่ลำเลียง

Chain conveyors are generally used when sticky bulk materials such as chalk, gypsum, clay or raw coal need to be discharged from a bunker. For such applications AUMUND offers the type PKF armored chain conveyor.

รายละเอียด วีดีโอ แกลอรี่
รายละเอียด

Chain conveyors are generally used when sticky bulk materials such as chalk, gypsum, clay or raw coal need to be discharged from a bunker. For such applications AUMUND offers the type PKF armored chain conveyor.

Where it involves the discharge of filter dust or additives, the trough chain conveyor type TKF often comes into play. By conveying the bulk material in a closed trough this machine allows very efficient operation.

วีดีโอ
แกลอรี่

รายละเอียด
สำหรับติดต่อ

898/7 ชั้น 6 อาคารสหวิริยาซิตี้ 2
ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
(662) 682-5468 - 70
(662) 682-5473
ฝ่ายประชาสัมพันธ์: dapco@dapco.co.th

 

Call center

+662 682 5468 - 70

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00


Copyrighted 2016. D. A. P. Co., Ltd. All Rights Reserved.